Algemene Voorwaarden

 

De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig gelezen te worden. Met het ondertekenen van de overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Rechten en plichten eigenaar hond(en):

 

De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, hij/zij blijft ten allen tijde aansprakelijk voor de daden van de hond.

 

De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de (jaarlijkse) inentingen tegen rabiës, parvo, cocktail.

 

De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen.

 

De hond(en) dient gezond te zijn.

 

De hond(en) moet een degelijke halsband of tuig dragen.

 

De hond(en) moet de basiscommando’s kennen (“hier” / “zit” / “kom”).


De hond(en) moet sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.


Jonge honden mogen mee vanaf 9 maanden. Puppy’s op aanvraag.


Loopse teefjes mogen niet mee, eventueel zijn daar aparte afspraken voor te maken.

 

De eigenaar van de hond(en) accepteert, dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn en treft hier eventueel maatregelen voor.

 

De eigenaar van de hond(en) is aansprakelijk voor schade aangericht door uw hond aan derden.

 

De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is.

 

U wordt geadviseerd om uw hond(en) pas na de wandeling eten te geven of anders minimaal 2 uur voor het wandelen i.v.m. kans op maagtorsie.


De eigenaar van de hond(en) machtigt Hondenuitlaatservice Ouddorp om, op kosten van de eigenaar van de hond(en), medische zorg te verschaffen indien Hondenuitlaatservice Ouddorp dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal i.o.m. de zorgverlener eerst contact met de eigenaar van de hond(en) gezocht worden.


De eigenaar van de hond(en) dient tijdens de uitlaattijden telefonisch bereikbaar te zijn.


Annuleren dient minimaal 2 werkdagen (weekend telt niet mee) van tevoren te geschieden. Indien de eigenaar van de hond(en) niet tijdig annuleert, zal het volledige bedrag voor het uitlaten in rekening worden gebracht.

 

Vakanties dienen minimaal 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

 

Wijzigingen of annulering van eerder afgesproken vaste wandeldagen (vast rooster) dienen minimaal 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.

 

Alle wandelingen van een hele maand worden bijgehouden door Hondenuitlaatservice Ouddorp en aan het einde van de maand krijgt u daar een factuur van. De betaling dient binnen 7 dagen overgemaakt te worden naar bankrekening NL50INGB0007816447 t.n.v. Hondenuitlaatservice Ouddorp.


Indien betaling achterwege blijft, volgt na 60 dagen een verhoging van 10% van het totale bedrag. Bij herhaaldelijke wanbetaling zal Hondenuitlaatservice Ouddorp de overeenkomst ontbinden.

 

Rechten en plichten Hondenuitlaatservice Ouddorp:

 

De hond(en) wordt op de afgesproken dag(en) & tijd(en) opgehaald en afgeleverd op het afgesproken adres door Hondenuitlaatservice Ouddorp.


Hondenuitlaatservice Ouddorp laat de hond de duur van de afgesproken tijd(en) uit.


Hondenuitlaatservice Ouddorp is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).


Hondenuitlaatservice Ouddorp heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, tenzij anders afgesproken. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond(en). Daarbij is Hondenuitlaatservice Ouddorp niet aansprakelijk voor het weglopen of gewond raken uw hond(en).

 

Hondenuitlaatservice Ouddorp is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden aan de eigenaar van de hond(en) verhaald. Indien niet duidelijk is, welke hond(en) de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaren van de honden verdeeld.


Hondenuitlaatservice Ouddorp is niet aansprakelijk voor schade aan woning/inboedel door natte/vieze hond, Hondenuitlaatservice Ouddorp zal de hond zo droog/schoon mogelijk in de woning achterlaten, indien zorggedragen wordt voor daarvoor bestemde middelen.


Hondenuitlaatservice Ouddorp is niet aansprakelijk voor schade/inbraak woning, tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.


Bij noodzakelijke directe medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) de dierenarts van Hondenuitlaatservice Ouddorp ingeschakeld. Kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.


Hondenuitlaatservice Ouddorp behoudt zich het recht voor hond(en) uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag.


Hondenuitlaatservice Ouddorp behoudt zich het recht voor de hond(en) (tijdelijk) niet met de groep mee te nemen, indien blijkt, dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft of loops is.


Hondenuitlaatservice Ouddorp behoudt zich het recht voor de hond(en) op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde honden of personen.


Hondenuitlaatservice Ouddorp behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) gedrag ontwikkelt, die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.


Bij herhaaldelijke wanbetaling behoudt Hondenuitlaatservice Ouddorp zich het recht de overeenkomst te ontbinden.


Annuleren geschiedt minimaal 24 uur van tevoren.

 

Hondenuitlaatservice Ouddorp behoudt zich het recht om bij extreme hitte of kou de wandeltijden aan te passen of in te korten en zal de eigenaar hierover informeren.

 

Bij weeralarm, onweer of extreme gladheid wordt er niet gewandeld en samen met de eigenaar naar een oplossing gekeken.

 

Hondenuitlaatservice Ouddorp behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie, ziekte of familie/prive omstandigheden.

 

Vakanties dienen minimaal 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.